Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırması

<!--<br /> document.write(unescape('%C7%61%6D%75%72%20%62%61%6E%79%6F%73%75%6E%75%6E%20%63%69%6C%74%20%76%65%20%73%61%1F%6C%31%6B%20%61%E7%31%73%31%6E%64%61%6E%20%66%61%79%64%61%73%31'));Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırması <br /> //-->

Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırmasının Haram Oluşu
Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırması Müslüman hanımın maruf ölçüler içerisinde kocasına itaat etmesi gerekir.Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir:Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:“Kadın beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocasına itaat ederse cennete istediği kapıdan girer.” Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırması konusunda Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbette şöyle buyurmuştur:
“Kocası yakınında iken onun izni olmaksızın hiç bir kadının (nafile) oruç tutması da, onun izni olmadığı kimseyi evine sokması da helal değildir.”

Yine Ebu Hureyre’nin rivayetine göre: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
“Erkek hanımını yatağa davet ettiği halde hanımı gelmez kocası da ona kızgın olarak geceyi geçirirse sabaha kadar melekler ona lanet okur.”

Buhari ve Müslim’deki bir rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur:
“Nefsim elinde olana yemin ederim ki, bir erkek hanımını yatağına davet ettiği halde kadın onun bu davetini kabul etmeyecek olursa, (Allah), kocası ondan razı oluncaya kadar ona gazap eder.”
Kocanın hanımı üzerindeki haklarından birisi de kadının evini koruyup gözetmesi ve onun izni olmaksızın dışarıya oradan bir şey çıkarmamasıdır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki:
“Kadın kocasının evinde bir çobandır ve elinin altıdaki sürüden sorumludur.”
Evin işlerini görmesi, kocasını rahatsız edecek ve o nedenle kendi nefsi ve çocukları ile ilgili tehlikelere maruz kalacak biçimde dışarıdan hizmetçi almaya onu muhtaç etmemesi de kocanın haklarındandır.

<!--<br /> document.write(unescape('%C7%61%6D%75%72%20%62%61%6E%79%6F%73%75%6E%75%6E%20%63%69%6C%74%20%76%65%20%73%61%1F%6C%31%6B%20%61%E7%31%73%31%6E%64%61%6E%20%66%61%79%64%61%73%31'));Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırması <br /> //-->

Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye, Fetvalarında şunları söylemektedir:
“Yüce Allah’ın: (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lutuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdır; Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar.
(Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara ögüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün (Fıkıh kitaplarında dövmenin şekli ve miktarı üzerinde durulmuş, kadına zarar vermemesi, iz bırakmaması, yüze vurulmaması kaydıyla denilmiştir..) Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.” (en-Nisa, 4/34) buyruğu, gerekli hizmetleri yapmak, onunla beraber yolculuk etmek, kendisine yaklaşmasına imkân vermek ve buna benzer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinin delâlet ettiği biçimde bir uygulamada bulunmak kabilinden kadının, kocasına itaat etmesinin farz olmasını gerektirmektedir.”

Büyük ilim adamı İbnu’l-Kayyim Zadu’l-Meâd isimli eserinde şunları söylemektedir:

“Kadının hizmetini öngören kimseler yüce Allah’ın bu kelamıyla onlara hitap ettiği vakit bilinen marufun bu olduğunu delil gösterirler. Kadının bolluk içerisinde yaşatılması, kocanın ona hizmet etmesi, süpürmesi, buğday öğütmesi, hamur yoğurması, yıkaması, yatak sermesi ve evin hizmetlerini görmesi ise maruf olmayan münker kabilindendir.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Kadınların üzerlerindeki haklar gibi kendilerinin de maruf biçimde hakları vardır” (el-Bakra, II/228)
“Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler” (en-Nisa, 4/34)

Eğer kadın kocasına hizmet etmeyecek olursa, aksine kocanın kendisi ona hizmet ederse bu sefer kadın erkeğin yöneticisi olur… Yüce Allah’ın kadının nafakasını, giyimini ve mesken ihtiyacını karşılamayı erkeğe farz kılması, erkeğin kadından yararlanması, kadının hizmet etmesi ve eşler arasında adeten cereyan eden şeyler karşılığındadır.
Aynı biçimde mutlak olan akitler örfe göre değerlendirilir. Örf ise kadının hizmet etmesi ve evin iç hizmetlerini kendisinin yerine getirmesini öngörmektedir…

Bu konuda soylu ya da daha aşağı mertebede olan kadın, yoksul ile zengin kadın arasında bir ayrım yapmak doğru değildir. İşte dünyanın kadınlarının en şereflisi olan kadın (Fatıma radıyallahu anha’yı kastetmekte) kocasına hizmet ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e gördüğü hizmetin zorluklarını şikayet etmek üzere geldiği vakit, Efendimiz onun şikâyetlerini kabul etmemişti.”

Kadın, kocasının kendisinden hoşlanmadığını görmekle beraber, kendisi onunla beraber kalmayı istiyorsa ne yapar?
Yüce Allah böyle buyurmaktadır: “Şayet bir kadın kocasının uzaklaşmasından ya da yüz çevirmesinden korkarsa barış yolu ile arasını düzeltmesinde kendileri için bir vebal yoktur. Barış daha hayırlıdır.” (en-Nisa, 4/128)

Bu buyruk ile ilgili İbni Kesir şunları söylemektedir:
“Kadın kocasının kendisinden uzaklaşmasından ya da yüz çevirmesinden çekinecek olursa, onun üzerindeki nafaka, giyim, geceleme ya da da buna benzer haklarını kısmen veya tamamıyla düşürebilir. Koca da onun bu hak bağışını kabul edebilir. Kadının, kocasına böyle bir bağışta bulunmasında bir sakınca olmadığı gibi, erkeğin onun bağışını kabul etmesinde de bir sakınca yoktur. Bundandır ki yüce Allah: “Barış yolu ile aralarını düzeltmelerinde kendileri için bir vebal yoktur; barış yapmak ayrılmaktan hayırlıdır,” buyurmaktadır.

İbn Kesir daha sonra Sevde b. Zem’a radıyallahu anha validemizin olayını söz konusu etmektedir.
Sevde radıyallahu anha yaşlanıpta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan ayrılmayı kararlaştırınca, kendisini nikâhı altında tutup buna karşılık gününü Aişe radıyallahu anha’ya bağışlaması esası üzerine onunla barış yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu teklifini kabul etti ve onu nikahı altında tuttu.

<!--<br /> document.write(unescape('%C7%61%6D%75%72%20%62%61%6E%79%6F%73%75%6E%75%6E%20%63%69%6C%74%20%76%65%20%73%61%1F%6C%31%6B%20%61%E7%31%73%31%6E%64%61%6E%20%66%61%79%64%61%73%31'));Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırması <br /> //-->

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bir cemaat ile otururken, Ensar’dan Esma (binti Yezid) adlı bir kadın gelerek selam verdi ve dedi ki;
“Ey Allah’ın Resulü! Ben, benim gibi düşünen Müslüman kadınlar cemaatinin sözcüsüyüm. Şüphesiz Allah Teala seni kadın ve erkek tüm insanlara gönderdi. Sana iman edip sana uyduk ve sana indirilmiş olan (Kur’an’ı) tasdik ettik. Sonra, kuşkusuz, Allah Teala, erkekleri farklı meziyetler ile kadınlar üzerine daha üstün kılmıştır. Sizler cum’a ve cemaate katılıyor, hasta ziyaretinde bulunuyor, cenazeye katılıyor, hac ve umre yapıyor, Allah yolunda nöbet tutup cihad ediyorsunuz. Ya biz kadınlar? Çocuklarınızı büyütüyoruz, şehvetlerinizi gideriyoruz, evlerinizi bekliyoruz, çocuklarınızı terbiye ediyoruz, elbiselerinizi dikiyoruz, namahrem erkekler ile konuşmuyoruz. Bizim ulaşacağımız ecir nedir ey Allah’ın Resulü?”

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü ve buyurdu ki;
“Siz hiç bu kadın gibi hoş konuşma yapabileni işittiniz mi? Kim bu?”
Dediler ki; “Seni peygamber olarak gönderene yemin ederiz ki, hayır ey Allah’ın Resulü! Biz, kadınların buna akıl erdirebileceğini tahmin etmezdik. Onu tanımıyoruz. (tepeden tırnağa örtülü olduğu için tanıyamadılar.)”

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra kadına dönüp buyurdu ki;
“Ey kadın! Kavmine dön ve o kadınlara bildir ki. Müslüman bir kadın, kocasını hoş bir muamele ile karşılarsa ve kocasını günün bir saatinde hoşnut ve razı ederse bu cihada, nöbete, hacca, umreye, cenazeye katılmaya, hasta ziyaretine, Cuma’ya ve cemaate katılmaya bedel sevap kazandırır. İşte kadınların ulaşacağı ecir de budur.”
O Esma adlı kadın sevincinden tehlil ve tekbirler getirerek oradan ayrıldı.

Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadın ile kocası, baş ile vücud gibidir. Koca baş mesabesindedir. Nasıl ki, başsız vücutta hayır yoksa, kocası olmayan kadında da hayır yoktur.”
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Herhangi bir kadın kocası için yeminini bozarsa onun için yetmiş namazı düşülür. Herhangi bir kadın kocasına teşekkür etmezse Allah kıyamet gününde ona bakmaz.”

 

Kadının Kocasına İtaati Ve Baş Kaldırmasının Haram Oluşu

Kategoriler Anasayfa,Haber Güncel

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak .

*Lütfen yorumlarınızı saygı çerçevesinde yazınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmayacaktır.